Werkwijze

Procedure van de behandeling

Overzicht

Intake

De psycholoog zal eerst een intake met u doen. Daarna zal de psycholoog met u bespreken in hoeveel gesprekken hij/zij verwacht u te kunnen helpen. Constateert de psycholoog dat u niet binnen de Generalistische Basis GGZ geholpen kunt of mag worden, dan verwijst de psycholoog u terug. Mogelijk is dan een verwijzing naar de gespecialiseerde GGZ nodig of is juist de hulp die de huisarts met de POH-GGZ (Praktijkondersteuner Huisarts-GGZ) kan bieden voldoende. In de intakefase is het voor u van belang ook te kijken of er een “klik” is tussen u en de psycholoog. Wanneer u deze niet ervaart zal de psycholoog u daar waar mogelijk adviseren waar u het beste terecht kunt.

Vind u het fijn om iemand mee te nemen naar het eerste gesprek? Dat kan natuurlijk. Ook gedurende de behandeling is het mogelijk om een naaste te betrekken bij de behandeling. Hij of zij kan dingen aanvullen, informatie krijgen over hoe hij of zij u het beste kan steunen, meer informatie krijgen over uw klachten, of oefeningen samen bespreken en uitvoeren.

Klachten en situatie in beeld

Wanneer besloten is de behandeling te starten worden uw klachten en uw situatie verder in kaart gebracht. Indien nodig hoort hierbij het invullen van een of meerdere vragenlijsten. Voor de uitwerking van sommige van deze vragenlijsten kunnen kosten in rekening worden gebracht. In dat geval wordt u daar door de psycholoog altijd en van tevoren uitdrukkelijk op gewezen.

Behandelfase

Vervolgens start de behandelfase waarin u samen met uw behandelend psycholoog werkt aan verandering van uw problemen en klachten. Aan het eind van de totale behandeling volgt een afsluitend gesprek waarin de behandeling en uw klachten geëvalueerd worden. Tevens wordt aandacht besteed aan terugvalpreventie.

Samenwerking met andere hulpverleners

Wij onderhouden contact met huisartsen/ verwijzers, praktijkondersteuners en paramedici in de omgeving en maken deel uit van ParkinsonNet.

Wanneer u hier toestemming voor geeft, wordt de huisarts/verwijzer schriftelijk op de hoogte gehouden van de behandeling en wordt er zo nodig overlegd. Voordat de rapportage naar de huisarts wordt gestuurd, krijgt u altijd eerst de tekst te lezen en heeft u de mogelijkheid om dingen aan te vullen of te wijzigen. Indien u er geen prijs stelt dat de huisarts op de hoogte wordt gehouden, kunt u dit ook aangeven.

Indien gewenst, kan er tevens overlegd worden met andere behandelaars, zoals fysiotherapeut, ergotherapeut, diëtiste, e.d. Wanneer uw behandelaar denkt dat de therapie baat kan hebben bij een traject naast de gesprekken die u bij Praktijk voor Psychologie heeft, zal hier een voorstel voor gedaan worden.

 

Interesse?

Benieuwd naar wat we voor u kunnen betekenen? Neem contact met ons op!

Contact