Werkwijze

Procedure van de behandeling

Overzicht

Intake

De psycholoog zal eerst een intake met u doen. Daarna zal de psycholoog met u bespreken in hoeveel gesprekken hij/zij verwacht u te kunnen helpen. Constateert de psycholoog dat u niet binnen de Generalistische Basis GGZ geholpen kunt of mag worden, dan verwijst de psycholoog u terug. Mogelijk is dan een verwijzing naar de gespecialiseerde GGZ nodig of is juist de hulp die de huisarts met de POH-GGZ (Praktijkondersteuner Huisarts-GGZ) kan bieden voldoende. In de intakefase is het voor u van belang ook te kijken of er een “klik” is tussen u en de psycholoog. Wanneer u deze niet ervaart zal de psycholoog u daar waar mogelijk adviseren waar u het beste terecht kunt.

Klachten en situatie in beeld

Wanneer besloten is de behandeling te starten worden uw klachten en uw situatie verder in kaart gebracht. Indien nodig hoort hierbij het invullen van een of meerdere vragenlijsten. Voor de uitwerking van sommige van deze vragenlijsten kunnen kosten in rekening worden gebracht. In dat geval wordt u daar door de psycholoog altijd en van tevoren uitdrukkelijk op gewezen.

Behandelfase

Vervolgens start de behandelfase waarin u samen met uw behandelend psycholoog werkt aan verandering van uw problemen en klachten. Aan het eind van de totale behandeling volgt een afsluitend gesprek waarin de behandeling en uw klachten geëvalueerd worden. Tevens wordt aandacht besteed aan terugvalpreventie.

Interesse?

Benieuwd naar wat we voor u kunnen betekenen? Neem contact met ons op!

Contact