Afspraak afzeggen

Overzicht

Soms kan het zijn dat u geen zin hebt of dat u het moeilijk vindt om de geplande afspraak na te komen. Het is dan van groot belang dat u tóch komt. Het is beter om dan te praten over datgene waarom u geen zin heeft of het moeilijk vindt, dan dat u wegblijft. Het kan zijn dat u kwaad bent op uw behandelaar óf dat een moeilijk en pijnlijk onderwerp in de therapie aan de orde is óf dat u vindt dat u onvoldoende baat hebt bij de behandeling. Juist hierbij geldt dat u meer gebaat bent met te praten over datgene wat u tegenhoudt dan wanneer u wegblijft.

Neem contact op als u uw afspraak wilt afzeggen! 

Zorgverzekeraars vergoeden alleen als een behandeling heeft plaatsgevonden. Bent u plotseling verhinderd, mailt u dan minimaal 24-uur van tevoren af bij uw psycholoog. In verband met de 24 uur afzegtermijn is het eveneens belangrijk te vermelden dat u ook in het weekend een afspraak kunt afbellen/ mailen. Spreek duidelijk uw naam en boodschap in als u het antwoordapparaat inspreekt. Afspraken die niet tijdig worden afgezegd of die niet worden nagekomen, worden tegen het volle tarief, ad €132,24 per consult in rekening gebracht.

Mailen is het makkelijkst omdat uw psycholoog dan zelf meteen op de hoogte is. Zij zal op haar werkdagen reageren. Mocht u dit echter niet lukken dan kunt u ook bellen naar 06 233 88225. Spreek uw bericht in.