Vergoedingen verzekerde zorg

In de Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ) worden geen sessies gedeclareerd, maar aan het eind van de behandeling declareren wij uw totale behandeling door middel van een Zorgproduct bij uw verzekeraar. Op basis van de ernst en complexiteit van uw klachten, kunt u gebruik maken van een door de overheid vastgesteld Zorgproduct: kort, middel of intensief, ieder met de bijbehorende behandelduur. De producten worden berekend in minuten, die zowel bedoeld zijn voor de gesprekstijd als de tijd die uw psycholoog nodig heeft voor voorbereiding, rapportage en eventueel overleg. Uw psycholoog zal u laten weten welk product op u van toepassing is.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) heeft maximumtarieven vastgesteld per product binnen de GBGGZ. Afhankelijk van afspraken met uw zorgverzekeraar kunnen de gedeclareerde bedragen hiervan afwijken.

U heeft vanuit de basisverzekering recht op vergoeding van psychologische hulp in de GB-GGZ. Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u een verwijzing van de huisarts nodig.

Praktijk voor Psychologie heeft voor 2020 voor de GBGGZ contracten met alle Nederlandse zorgverzekeraars, behalve met Promovendum, National Academic, Besured AON, Aevitea (de Caresq groep).

Uiteraard bent u zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een geldige zorgverzekering en dient u zichzelf op de hoogte te stellen van de polisvoorwaarden. Praktijk voor Psychologie kan niet aansprakelijk worden gesteld als behandeling door uw verzekering niet vergoed blijkt te worden, bijvoorbeeld omdat u gekozen heeft voor een gereduceerde basisverzekering of reeds gebruik heeft gemaakt van psychologische zorg. Ook kan Praktijk voor Psychologie zonder verwijsbrief niet bij de zorgverzekeraar declareren. Kosten die niet bij een zorgverzekering kunnen worden gedeclareerd, zullen bij u in rekening worden gebracht. Zie tarieven. Denkt u er aan dat uw verzekeraar het verplichte eigen risico bij u in rekening brengt.

Interesse?
Benieuwd naar wat we voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op!

Contact