Klachtenreglement

Overzicht

Soms verloopt de behandeling niet naar wens of bent u ontevreden over (de bejegening van) uw psycholoog. Indien u een klacht heeft over het beroepsmatig functioneren van uw psycholoog, wordt het zeer op prijs gesteld als u uw klachten eerst met de behandelend psycholoog bespreekt. Indien u hierin onvoldoende gehoor vindt, kunt u met uw klacht over de behandeling terecht bij de beroepsverenigingen www.psynip.nl en/of www.lvvp.info.

We streven ernaar om u de best mogelijke zorg te geven. Daarom zijn we altijd bezig met leren en verbeteren. We horen graag hoe u onze zorg ervaart. Daarnaast verzamelen we gegevens over bijvoorbeeld het effect en de duur van onze behandelingen. De inzichten die we hieruit halen, gebruiken we om uw behandeling en onze dienstverlening te verbeteren.

Daarom vragen wij u af toe een vragenlijst in te vullen. Dit gebeurt bij de start van de behandeling, aan het einde en soms ook tussendoor. We kunnen niet beloven dat alles perfect zal gaan; we beloven wél dat wanneer dat niet het geval is, we hier van leren en verbeteren.

Interesse?
Benieuwd naar wat we voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op!

Contact